Khoá học bắt đầu sau

Ngày
Giờ
Phút
Giây

Địa điểm tổ chức : Hồ Chí Minh - Việt Nam

Timeline khoá học

Chọn timeline theo vị trí:

Timeline khoá học

BAN TỔ CHỨC

MS. NGUYỄN THỊ TUYẾT TRANG

CEO - FOUNDER JW ACADEMY WEDDING
GIẢNG VIÊN BỘ MÔN HOA TƯƠI

MR. LÊ MINH TIẾN

QUẢN LÝ VẬN HÀNH
GIẢNG VIÊN BỘ MÔN THỰC HÀNH

THỰC HÀNH SƠ CHẾ - CẮM HOA BACKDROP CƯỚI

KHOÁ TỔNG QUAN CƯỚI K18

KHOÁ TỔNG QUAN CƯỚI K21

KHOÁ TỔNG QUAN CƯỚI K20

KHOÁ TỔNG QUAN CƯỚI K22

KHOÁ TỔNG QUAN CƯỚI K12

KHOÁ TỔNG QUAN CƯỚI K20
ĐÀ LẠT

KHOÁ TRANG TRÍ GIA TIÊN K22
THỰC TẬP ĐẶC BIỆT
TẠI LONG AN

KHOÁ TỔNG QUAN CƯỚI K18

KHOÁ TỔNG QUAN CƯỚI K21

KHOÁ TỔNG QUAN CƯỚI K20

KHOÁ TỔNG QUAN CƯỚI K22

KHOÁ TỔNG QUAN CƯỚI K20
ĐÀ LẠT

KHOÁ TRANG TRÍ GIA TIÊN K22
THỰC TẬP ĐẶC BIỆT
TẠI LONG AN

TALKSHOW WEDDING PLANNER
“NGƯỜI ĐỒNG HÀNH TRONG NGÀY CƯỚI”

Đăng ký
khoá học ngay

Copyright © 2024 JW Academy