Khoá học bắt đầu sau

Ngày
Giờ
Phút
Giây

TIMELINE KHOÁ HỌC

Asset-19@3x.png

HÌNH ẢNH KHOÁ HỌC

SỬ DỤNG PHẦN MỀM
PHÁC THẢO THIẾT KẾ + IN ẤN
+ KHO DỮ LIỆU ĐI KÈM

SỬ DỤNG PHẦN MỀM
PHÁC THẢO THIẾT KẾ + IN ẤN
+ KHO DỮ LIỆU ĐI KÈM

BỘ MÔN
LẮP RÁP HỆ KHUNG SẮT
+ KỸ THUẬT + VẬT LIỆU

BỘ MÔN
LẮP RÁP HỆ KHUNG SẮT
+ KỸ THUẬT + VẬT LIỆU

CÁC BẠN HỌC VIÊN THỰC HÀNH KỸ THUẬT LẮP RÁP HỆ KHUNG SẮT VÀ CÁC LOẠI VẬT LIỆU ỨNG DỤNG

BỘ MÔN
THỰC HÀNH
CẮM HOA GIA TIÊN

BỘ MÔN
THỰC HÀNH TRANG TRÍ
GIA TIÊN (NÂNG CAO)

CÁC BẠN HỌC VIÊN THỰC HÀNH
SƠ CHẾ - PHỐI MÀU - TRANG TRÍ BACKDROP
GIA TIÊN

BỘ MÔN
THỰC HÀNH
CẮM HOA GIA TIÊN

BỘ MÔN
THỰC HÀNH TRANG TRÍ
GIA TIÊN (NÂNG CAO)

CÁC KHOÁ HỌC TIÊU BIỂU

Đăng ký
khoá học ngay

Copyright © 2024 JW Academy